poldim_jakub

Przebudowa ulicy Wyciąskiej i ulicy Rzepakowej w Krakowie, usuwanie skutków powodzi – Al. Pokoju w Krakowie.