poldim

Przebudowa drogi krajowej nr 7 Kraków – Chyżne na odcinku Kraków – Myślenice wraz z poprawą odwodnienia w granicach istniejącego pasa drogowego.