rdm1

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie odwodnienia i izolacji fundamentów, roboty rozbiórkowe na terenie AGH w Krakowie.