rdm3

Ułożenie krawężnika 15/30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem oporu z betonu B-15 w ramach inwestycji: Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie.