indmont

Prace związane z przygotowaniem podłoża, wymianą kostki brukowej na podjeżdzie i parkingu przy posesji.