rdm4

Wykonanie opasek z płyt chodnikowych oraz nawierzchni z płyt chodnikowych oraz kostki betonowej wraz z wykonaniem podbudowy i profilowaniem podłoża w ramach inwestycji: Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie.